Tuesday, September 21, 2010


BAB 1
TAJUK KAJIAN
 Penggunaan Simulasi 3D dalam Pembelajaran Senjata Bagi Senjata M16
PENGENALAN
Kajian ini mengenai pembelajaran senjata M16 dalam mata pelajaran senjata yang diajarkan oleh jurulatih tentera darat Angkatan Tentera Malaysia. Fokus kajian adalah terhadap kaedah pembelajaran yang digunakan dalam mengajar. Pengkhususan kepada senjata M16 yang menjadi mata pelajaran wajib didalam pembelajaran senjata. Hasil daripada kajian ini, satu kaedah pembelajaran yang membantu dalam memudahkan sistem pembelajaran senjata dihasilkan.
Selain itu kajian ini juga berkaitan dengan pembelajaran yang berkaitan aturan ataupun (instructional). Hal ini kerana bahan kajian adalah senjata M16. Bahan kajian ini memerlukan pembelajaran secara aturan yang perlu di ikuti dengan cara yang betul. Kepentingan kajian yang dijalankan adalah untuk mewujudkan satu kaedah baru yang membantu pembelajaran (instructional).
Simulasi sesuai digunakan dalam membantu pembelajaran  secara aturan. Penggunaan simulasi dalam pembelajaran dapat mendedahkan pelajar kepada dunia yang sebenar. Pembangunan simulasi pada masa kini menjadi satu kepentingan kepada dunia pendidikan. Hal ini menyebabkan, simulasi akan menjadi hasil kepada kajian yang akan dijalankan. Pemahaman penggunaan simulasi dalam kajian ini adalah menjadi kepentingan dalam kajian ini.  

Kajian yang dijalankan memerlukan penyelidikan yang terperinci terhadap aspek-aspek yang berikut. Ia meliputi  penyelidikan terhadap bahan kajian dan pembelaran yang digunakan, penyataan masalah, objektif penyelidikan, limitasi kajian, definisi dan terminologi yang terlibat.

DEFINISI
SIMULASI
Simulasi bermaksud perbuatan yang berasaskan atau dibuat-buat tetapi mirip kepada atau hampir kepada yang sebenarnya. Selain daripada itu, ia bermaksud menghasilkan semula kaedah tertentu untuk tujuan kajian atau latihan.
(2005) Kamus Dewan Bahasa Edisi Keempat, Dewan Bahasa Dan Pustaka.
‘the action or an act of simulating something,computing a model product by this means.’
(2002) Shorter Oxfort English Dictionary 5th Edition, Oxfort University Press
Ini menunjukkan bahawa simulasi merupakan penghasilan sesuatu  yang menyerupai benda sebenar. Simulasi boleh digunakan  untuk menunjukkan sesuatu dengan terperinci. Simulasi yang dihasilkan merupakan wakil kepada benda ataupun kaedah yang sebenar. Simulasi dapat membantu pemahaman yang lebih realistik terhadap sesuatu benda.
‘simulation can be used  in task or situational traning areas in order to allow human to anticipate certain situation and be able to react properly’
(http;//www.simulation.com/topic/simulation) 17 July 2010
Hal ini menunjukkan simulasi amat membantu manusia mendalami sesuatu dengan lebih jelas dan mudah untuk difahami.
Penyataan diatas menyatakan bahawa simulasi adalah kaedah ataupun ciptaan yang dihasilkan untuk menunjukkan suatu keadaan atau situasi yang sebenar. Ia dapat memberikan petunjuk  kepada suatu keadaan dengan lebih jelas. Contohnya pembelajaran automotif, seperti yang kita ketahui fizikal enjin adalah berat dan komponenya yang kompleks. Untuk membuka enjin tersebut tentulah mengambil masa yang lama dan  rumit. Jika kaedah simulasi digunakan masa yang di ambil untuk menerangkan fizikal enjin dapat dijimatkan. Selain itu proses yang rumit untuk menerangkan struktur dalaman juga mudah. Fizikal dalaman dan luaran enjin berbentuk  3 dimensi di hasilkan dalam bentuk yang sebenar.
Senjata M16
Senjata ini merupakan senjata perseorangan yang digunakan ketika waktu latihan dan waktu perang sebenar. Senjata ini merupakan senjata yang wajib dibawa oleh setiap anggota. Oleh yang demikian pelajaran senjata M16 ini wajib diajarkan di dalam mata pelajaran senjata. Senjata ini perlu difahami  dengan jelas segala keperluannya termasuklah data teknik senjata, pengendalian senjata, tindakan serta-merta senjata dan juga undang-undang senjata ini.
Senjata ini mula digunakan semasa perang di Vietnam pada tahun 1969 di antara tentera Amerika Syarikat dan tentera Vietnam. Kebolehan dan mudah dikendalikan menjadikan senjata ini menjadi senjata penting bagi pasukan infantri yang wajib dipelajari.
Harga senjata ini adalah RM 1000 seunit. Bahan yang digunakan untuk menghasilkan senjata ini adalah besi tahan karat (stainless steel) dan juga gentian kaca (fiber glass). Terdapat beberapa bahagian 3 utama pada senjata ini iaitu udi, badan dan laras. Pada bahagian laras terdapat pajera hadapan, penyangkut tali siling, pengadang tangan, laras gas dan lampiran kosong. Bahagian badan pula terdapat alat pekerja, liang buang, penutup liang buang, pemegang, pajera belakang, picu, dan kunci selamat. Pada udi terdapat tempat menyimpan alat pencuci, spring gas dan penyangkut tali siling.

Pembelajaran Berpanduan (instructional)
Pembelajaran secara berpanduan adalah satu pembelajaran yang dipelajari mengikut urutan  panduan yang telah ditetapkan. Contoh pembelajaran berpanduan adalah membuat laman web, pembelajaran senjata, pembelajaran automotif, pembelajaran perubatan dan sebagainya. Pembelajaran seperti ini perlu mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Jika ia melibatkan pengendalian sesuatu alatan ia perlu mengikut turutan yang betul untuk tujuan keselamatan.
Kaedah pembelajaran seperti ini memerlukan ketelitian. Setiap arahan yang diberikan perlu dipatuhi dengan betul. Disiplin penting didalam perlaksaan yang dilakukan. Contohnya dalam pengendalian senjata, langkah-langkah penting yang perlu dilakukan adalah mengikut arahan. Tindakan yang pertama adalah menyelamatkan senjata. Pastikan tiada peluru ataupun kartus kosong didalam senjata. Setelah itu, ambil kedudukan yang sesuai untuk memulakan tembakan. Kemudian tarik tangkai pencekah dan kunci selamat pasa selamat (safe) tenang tepat pada sasaran yang dituju. Akhir sekali kunci selamat pada tembak (fire) dan  mulakan tembakan.PENYATAAN MASALAH
Bahan pembelajaran sedia ada yang tidak mencukupi. Bahan visual sedia ada yang tidak menujukkan keperluan pembelajaran yang lengkap.
OBJEKTIF PENYELIDIKAN
1.      Mengkaji masalah pembelajaran senjata Khususnya  M16 bagi tajuk data teknik.
2.      Menganalisis masalah yang dihadapi dalam pembelajaran senjata
3.      Menghasilkan satu simulasi bagi membantu pembelajaran bagi senjata M16
4.      Menilai hasil simulasi pembelajaran M16 yang dihasilkan
SKOP KAJIAN
Pengkaji menetapkan lokasi yang sesuai untuk menjalankan penyelidikan. Kajian  dijalankan di Markas Palapes Unimas. Lokasi ini dipilih kerana ia adalah salah satu unit yang aktif dan menjalankan latihan kepada Angkatan Tentera Wataniah. Responden yang dipilih adalah terdiri daripada jurulatih dan anggota-anggota palapes.
LIMITASI KAJIAN
1.      Melibatkan senjata api yang merbahaya
2.      Hanya senjata M16 yang menjadi bahan kajian
3.      Kesukaran untuk mendapatkan kelulusan pihak atasan Palapes Unimas.
Flowchart: Alternate Process: PENGGUNAAN SIMULASI 3D DALAM PEMBELAJARAN SENJATA BAGI SENJATA M16
 

BAB 2
Teknik analisa teks yang pernah diterbitkan samaada teks yang terdapat di dalam journal, artikel, internet, surat khabar, risalah atau terbitan yang berkaitan dengan pembelajaran senjata dan perkara yang berkaitan dengan senjata ini.
SOROTAN KAJIAN
1.      Adalah amat penting untuk tuan-puan mempelajari senjata M16, jika tidak tentu tuan-puan tidak dapat melaksanakan atau tidak tahu bagaimana hendak melakukan langkah keselamatan, engenal, bentuk rupa, kelakuan, membuka dan memasang serta mencuci dengan cara betul dan untuk memastikan senjata ini boleh bekerja dengan baik seperti yang diharapkan.
(Buku Pelajaran Senjata Angkatan Tentera Malaysia: Pelajaran Senjata Pelajaran 1, 1959 M/S 11)
Pemahaman yang terperinci mengenai senjata ini perlu diambil berat dan pembelajaran yang jelas melalui teori dan praktikal. Penjelasan terhadap senjata ini perlu terperinci kerana setiap perlakuan senjata ataupun pengguna perlu dititikberatkan.

2.      Menurut  Mej Jen Dato’ Mohd Noor Daud
Penguasaan senjata adalah penting tidak kira persiapan diri ataupun senjata yang dikendalikan. Pengetahuan daripada yang paling asas iaitu senjata persendirian Colt M16 perlu kerana sebagai pasukan infantri penguasaan senjata persendirian adalah dititik beratkan. Pelajaran senjata perlulah dijalankan dengan sempurna dan baik. Hal ini kerana anggota mesti menguasai pelajaran senjata.
 (Daud M.N 2009)
3.      The multimedia effect is the starting point for our discussion of best instructional method for learning because it establishes the potential for multimedia issues to improve human learning
                                                                                                            (Clark ,2003)
4.      Cognition learning theory give us several keys ideas that explain learning:
·         Human memory has two channels for processing  information: visual and auditory
·         Human memory has a limited capacity in memory
·         Learning occurs by active processing in the memory system.
·         New knowledge and skill must be retrieve for long term memory for transfer to the job
                                                                                                            (Mayer,2003)

5.      The designer must find some way of expressing either verbally or graphically the relationship felt to be important, particularly the relationship between the input and output already decided
                                                                                                (Flip, 1993)

6.      Good learning is define environment with their multimedia facilities. Integrating sound visual and add colour to intrest to the lesson across the cocuriculum life and to help pupils increase their intrest and understanding of the intricacies of resource material.

                                                                                                (Wheeler,2008)

7.      Simulation video approximate real life situation or phenomena. They give learner the opportunity to interact with these situation or phenomena with out the danger , express, or difficulty associated with the reality.
                                                                                                            (Newby, 2000)

8.      Create instructional  material, you should assess how effective they are in helping student learns before you put the material to used. This done via the process of formative education. Formative education is evolution during planning or production of instructional material to determine what, if any, revisions should be made to make them more useful. It help identify aspects of the material that are unclear, confusing, inconsistent. Absolute or otherwise not helpful to student.
                                                                                                (Stepich ,2000)

9.      Simulation can represent something that is too  large or too complex to bring into the classroom. For example, rather than bringing the entire automobile engine into classroom. Something that would be difficult and messy. You can bring and in a smaller model or visual simulation which students can manipulate to learn internal combustion.

                                                                                                (Smaldino, Pussell, 2007)

10.  Simulation offers one unique and valuable method for promoting active learning. Because it involves them in the real world requiring student to make decision that are realistic and reflect genuine project circumstances. The simulation prepares students for the sorts of challenging they are likely to faces in work places.

                                                                                                            (Parente ,2003)

11.  Students highly rated the high-fidelity simulation experience. Descriptive comments regarding the strengths of the educational session included: high-fidelity simulation (n=52), hands-on experience (n=32), and learning atmosphere (n=20). Weaknesses listed included: too much time at part-task stations (n=45), not enough time in HFS (n=22) and need for pharmacology introduction before session (n=17).

                                                                                                      (Morgan, 2004)
12.   Supported Murphy in that he said that simulations suffer by their abstract presentation of real world phenomena and maintained that students may develop a false sense of reality or security in the simulation of situations. Bross (1986) questioned whether the student has the intense understanding to comprehensive arrive at the same conclusions drawn from dissecting via simulations in comparison to the level of reasoning and understanding that students arrived at by a conventional hands-on dissecting experiment

                                                                                                (Akpan,1999)

13.  This simulation method also opens up new avenues for future surgery. For example, the system could be used not only to facilitate intra operative procedures, but also to rehearse maneuvers preoperatively Based on the results of simulation, surgeons can obtain precise knowledge  about the position of crucial anatomic landmarks that formerly could not be visualized.
                                                                                                            (Rubino ,2008)

14.  Simulations are available to support instruction in many areas of science and engineering. Generally speaking, it is less expensive to develop a simulation than to provide real experience. If learning goals are too steep for a learner’s current on text, learning is not successful. On the other hand, when material is simple for the learner, the instruction can become over-designed and lead to diminished performance
 (Kalyugaet., 2003)
15.  The most prevalent uses of instructional technology are enhanced presentations, simulations, computer tools, collaboration and communications, access to support materials, research tools, and evaluation and testing. Individual faculty members may use just a few of these techniques while systemic learning projects typically implement more of them. The use of technology by faculty members in their classes is the essence of infusion.
                                                                                                            (Miller , 2000)

16.  Simulation allows developers to Explore requirements simulation flexibility. The simulation environment optimize a communication-standard based on multimedia application to get real time performance. Simulation also help to improving educational system. Communication with simulation especially introduction for instructional subjects  is the best ways to show the real world.
                                                                                                            (Cabitto, 2003)

BAB 3
METHODOOGI
Kaedah Kualitatif
1.      Temuramah
Temubual akan dilakukan keatas induvidu yang terlibat dalam masalah kajian soalan yang akan dikemukakan berkaitan dengan pembelajaran senjata ini:

Kumpulan fokus:
1.      Ketua jurulatih- Mejar
2.      Jurulatih – lain-lain pangkat (koperal dan Sarjan)
3.      Anggota-anggota palapes – Kadet

2.      Data Sekunder
Data sekunder diperolehi daripada journal, artikel, internet, surat khabar, risalah atau terbitan yang berkaitan dengan pembelajaran dan juga mengenai senjata ini. Data utama diambil daripada buku yangdigunakan untuk mengajar.
Kaedah Kuantitatif
1.        Video analisis
Mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan pembelajaran senjata ini dan melihat perbandingan isi kandungan video yang terdapat pada sumber yang dicari. Kandungan video yang kaji akan jadualkan mengikut kategori yang di tetapkan.

Masa setiap tindakan pengendalian

Jenis Tindakan
Tempoh
(saat)

Tindakan serta merta


11 saat

Menyelamatkan senjata


11 saat

Melaras


5 saat

Melakukan tembakan


11 saat

Membuka


11 saat

memasang


11 saat

Jadual tindakan dan keperluan semasa mengendalikan

Membuka dan memasang
Mencuci senjata
Selamatkan senjata
Kedudukan menembak
Tindakan serta merta
melaras
menembak
mencekah
/
/
/
/
/
/
/
Memicit picu


/

/

/
Kunci selamat


/
/
/
/
/
Buka kelopak
/
/
/

/


Buka penutup liang buang
/
/
/

/

/
Membuka alat kerja
/
/

Membuka senjata
/
/
/
Kunci tangkai cekah
/
Mengisi peluru dalam kelopak/

/
/
menenang/

/
/

Jadual analisa kandungan video

Video 1
Video 2
Video 3
komposisiwarnaelemenkameraKandungan maklumatwatakaudioJenia animasiSasaran penonton.


3.      Eksperimen
Menjalankan eksperimen untuk mencari teknik dan juga gabungan perisian yang sesuai untuk menghasilkan simulasi, visual elemen, bunyi dan juga animatik.RUJUKAN

BUKU
1.      (2005) Kamus Dewan Bahasa Edisi Keempat, Dewan Bahasa Dan Pustaka
2.      Hornby, A.S et al. (2002) shorter oxford English dictionary 5th edition, oxford university press
3.      Ahmad Ab A. hari kemerdekaan ke-52 (BTDM, markas tentera darat-Cawangan risik ,2009 m/s 18)
4.      Colt M16 5.56mm
(buku pelajaran senjata angkatan tentera Malaysia: pelajaran senjata pelajaran 1,1959)
5.      George Maestri. (1999). Digital Character Animation 2, Volume 1: Essential Techniques. New Riders Publishing

BUKU ELEKTRONIK
1.      Bass . J (2003) LEARNING SCIENCE OF INSTRUCTION: Process Guidelines For Consumer And Designer Of Multimedia Learning.  Jhon wiley And Son. First edition. isbn: 0-7879-6051-9.
2.      Flip. J (1993) LEARNING THROUGH SIMULATION:A Guide To The Design And Used Of Simulation In Education. Publish by Mc Graw-Will Gook Company. Isbn:0-07-7075 88-9
3.      Jhon P. D (2008). The digital classroom: The digital classroom. publish by routledge. First edition. Isbn : 978-1-84312-445-0
4.      Newby  J.T ( 2000) Instructional technology for teaching and learning: designer instruction,integrating computers and using media. Preston education. Isbn : 0-13-914052-2
5.      Smaldino E.S, Pussell D.J( 2007) Instructional technology and  media for learning
9th edition preston education Isbn: 978-0-13-259174-0
6.      Pinto K.J, Parente H.D( 2003) SIM PROJECT:  a project management simulation for classroom instruction. Published by mcbrown hill company. Isbn 0-07-248085-8 
7.      Morgan. P (2004)Student Opinions Of Part Task And High-Fidelity Simulation Education. Sunnybrook

JOURNAL ELEKTRONIK

1.      Joseph Paul Akpan (1999) .Journal of Science Education and Technology, Vol. 8, No. 2, 1999. The Effect of a Prior Dissection Simulation on MiddleSchool Students’ Dissection Performance andUnderstanding of the Anatomy and  Morphology of the Frog and Thomas Andre1,2Plenum Publishing Corporation

2.      Rubino J.M( 2008) .Minimally Invasive Laparoscopic Liver Reection: 3D MDCT Simulation For Preoperative Planning. Published online: 23 May 2009. 00534-009-0112-8

3.      Kalyugaet al.(2003) Journal of Science Education and Technology Vol. 15, No. 2, April 2006 Reality versus Simulation. Srilekha Srinivasan,1Lance C. Pe´ rez Robert D. Palmer,David W. Brooks, Kathleen Wilson, and David Fowler

4.      Miller W.J (2000) Innovative Higher Education, Vol. 24, No. 3, Spring 2000. Technology Infusion and higher Education: Changing Teaching and Learning . Jhon W. Miller, Leornard P. Martineau. Human Science Press. Inc.

5.      ALBERTO CABITTO ( 2003) .Journal of VLSI Signal Processing 2005 A Simulation and Exploration Technology for Multimedia-Application-Driven Architectures. Springer Science Business Media, Inc


LAMAN WEB
1.      M16 rifle. (2010 July 16). Retrieved from
2.      Simulation. (2010 July 16). Retrieved from
3.      Angkatan tentera darat Malaysia.(2010 July 19). Retrieved from


No comments:

Post a Comment